آشنایی با بازرگانی خارجی

دانلود مستقیم «آشنایی با بازرگانی خارجی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

آشنایی با بازرگانی خارجی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری و مدیریت با عنوان آشنایی با بازرگانی خارجی در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* اینکوترمز (Incoterms)

* مناطق آزاد تجاری

* تجارت متقابل و شیوه های مهم آن

* صادرات و مراحل انجام آن

* واردات و مراحل انجام آن

* روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی

* تعاریف و اصطلاحات گمرکی

* سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS)

* شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی

* مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی