ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود مستقیم «ارزیابی عملکرد کارکنان» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

ارزیابی عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابدار، مدیریت و علوم اجتماعی با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* چكيده

* مقدمه

* دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد

* ميانگين زماني ارزيابي عملکرد

* معيارهاي ارزيابي عملکرد

* ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا

* روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد

* روش امتيازبندي

* روش رتبه‌بندي مستقيم

* روش‌هاي غير متدوال

* روش حصول اطمينان از برابري ارزيابيهاي انجام شده در مورد کليه کارکنان

* خطاي هاله‌اي

* هدف نهايي از ارزيابي عملکرد

* ارزيابي عملکرد توسط چه کساني و در چه مکاني قابل اجرا مي‌باشد؟

* خصوصيات شخصيتي ارزياب

* نحوه مواجهه باسئوالات بي جوابي که درجلسه ارزيابي طرح مي‌گردد

* نکاتي که بايد در حين تکميل فرم ارزيابي مدنظر داشت