بودجه سال 84 و ابهامات آن

دانلود مستقیم «بودجه سال 84 و ابهامات آن» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

بودجه سال 84 و ابهامات آن

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری با عنوان بودجه سال 84 و ابهامات آن در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* تأثير طرح تثبيت قيمتها بر روند تدوين و بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

* به چه ميزان در تدوين بودجه سال آينده دقيقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل كردهايد؟

* آيا اجراي تدريجي ماده ۳ مد نظر بوده است؟

* اين ديدگاه جديدي نيست كه مطرح ميشود؟

* آيا افزايش بيش از دو برابري قيمت بنزين در سال اول برنامه بار تورمي را به همراه نداشت؟

* افزايش تدريجي قيمت بنزين مورد پذيرش منتقدين ماده ۳ نيز بوده اما افزايش بيش از صددرصدي اين قيمت در سال اول برنامه چه توجيهي داشت؟

* تثبيت قيمتها تا چه حد در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است؟

* در نظر گرفتن راهكارهاي كاهش تورم براساس برنامه چهارم و طرح تثبيت قيمتها در لايحه بودجه سال آينده تا چه حد همخواني دارد؟

* با توجه به كسري بودجه آيا منابع درآمدي دولت در بودجه سال آينده بالا فرض نشده، اين درآمدها تا چه حد واقعي و قابل تحقق خواهد بود؟

* افزايش ۲۷ درصدي بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده بر چه مبنا و با چه توجيهي صورت گرفته است؟

* آيا بودجه در نظر گرفته شده براي شركتهاي دولتي در سال آينده به منظور تأمين سرمايه گذاري مجدد شركت هاي مذكور است؟

* در صورتي كه طرح تثبيت قيمتها ارائه نمي شد آيا بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده كمتر در نظر گرفته مي شد؟

* آيا معتقد هستيد كه با ۲۴ درصد افزايش بودجه شركتهاي دولتي در سال آينده، هيچ خللي به كاهش حجم دولت وارد نخواهد شد؟

* درآمدهاي حاصل از خصوصيسازي در بودجه سال آينده چگونه پيش بيني شده است؟

* در بودجه سال آينده افزايش حقوق كاركنان دولت ۵/۸ درصد در نظر گرفته شده كه متناسب با نرخ تورم نيست، علت چيست؟

* با وجود حذف بهره مالكانه از ماده ۳ برنامه چهارم، دولت اين موضوع را در لايحه بودجه سال آينده گنجانده است آيا اين امر برخلاف برنامه چهارم نبوده است؟

* به نظر شما مجلس طرح بهره مالكانه پيشبيني شده در لايحه بودجه ۸۴ را تصويب خواهد كرد؟

* در صورت حذف تبصره ۱۱ لايحه بودجه در مجلس آيا امكان ارائه آن از طريق ارائه لايحه جداگانه وجود دارد؟

* در بودجه سال آينده قيمت فروش هر بشكه نفت چگونه پيشبيني و محاسبه شده است؟

* با در نظر گرفتن رقم ۲۸ دلار براي هر بشكه نفت آيا ميزان واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد فروش كمتر نخواهد شد؟

* فروش اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي كه بعضاً زيان ده هستند و عدم ارائه هيچ تضميني براي بازپرداخت اصل و بهره آن توسط دولت تا چه حد صحيح است؟

* با اجراي طرح تثبيت و كاهش سود شركتها آيا مشكلي در بازپرداخت اصل و سود اين اوراق به وجود نخواهد آمد؟

* آيا افزايش قيمت دلار به عنوان يكي از راهكارهاي جبران كسري بودجه در نظر گرفته شده است؟

* در بودجه سال آينده درآمد ناشي از واردات خودرو چگونه پيشبيني شده است؟ علت عدم تحقق اين درآمد در بودجه سال جاري چيست؟

* افزايش ماليات بر سود سهام چگونه پيشبيني شده است و آيا اين افزايش تأثير رواني بر بازار سرمايه نخواهد داشت؟

* در تدوين و ارائه لايحه بودجه سال آينده تا چه حد تلاش شده است تا ساختار آن متناسب با برنامه چهارم توسعه باشد و آيا تفاوت عمدهاي از نظر ماهوي و سيستم بودجه ريزي با بودجه سنوات قبل به وجود آمده است؟

* آيا افزايش بودجه حقوق معلمان و پرستاران در سال آينده مد نظر قرار گرفته است؟

* آيا در بودجه سال جاري باز هم شاهد كسري بودجه، كاهش درآمدهاي جاري و تخصيص درآمدهاي عمراني براي حقوق كارمندان خواهيم بود يا خير؟

* به طور خلاصه عمده ترين نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال ۸۴ از نظر شما چيست؟