تئاتر نوع اروپایی

دانلود مستقیم «تئاتر نوع اروپایی» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از لنز 24 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

دو: دوران معاصر

بخش نخست

تئاتر نوع اروپائي : 1337- 1262

مرحله نخست :

آثار وثمرات تدريجي مجاهدات وخيزش هاي ملي ومردمي براي اخراج خلفاي عرب ، بخصوص درسده نهم ميلادي ، نابودي مغول ها در سده چهاردهم ، پاك سازي روس ها وترك ها در سده هفدهم ، تحقق استقلال ايران در دوران صفوي ، افشار و زند بود ، كه ازاواخر سده هجدهم با دست اندازي كشور گشايان اروپايي مواجه گرديده بود . (1)

حاصل جنگهاي دوست وپنجاه ساله ايران ، جدايي افغانستان ، سرزمين هايي وسيع از شمال ايران وعقد قرار دادهاي خفت بار « گلستان 1813» و «تركمن چاي 1828 » ميان ايران وروسيه بود .

جنبه مترقي اين جدايي ، آشنايي وبهره گيري روشنفكران ايران از فرهنگ مترقي وتجارب انقلابي روشنفكران روسيه و قفقاز و آگاهي ازافكار واشكال مبارزه با غاصبان خارجي واپسگرایان داخلي بود ، به طورمختصر بايدگفت ، كه هجوم نفوذ اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي واقتصادي ، به صورت اعزام دانشجو به اروپا ، اخذ وام هاي خارجي ودادن امتيازهاي بازرگاني ، عقدقراردادهاي نابرابر به تبديل ايران به كشوري نيمه مستعمره انجاميد . (2)

ترور ناصرالدين شاه ، خيزش موج شورش ، تعطيل كارخانه ها ، بازارها ، تحصن كسبه وعلماي دين ، به نشانه بي عدالتي هاي صدر اعظم ، اعتراض عليه انحصارها ، عقب نشيني وموافقت با تشكيل پارلمان ، تدوين قانون اساسي واجراي انتخابات مرحله اي ودر نتيجه منع قراردادها ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها واعطاي امتياز انحصارهاي تجارتي ، صنعتي وفلاحتي نمود .

انقلاب مشروطيت ، مهترين رويداد آغاز سده بيستم ، به منزله انقلاب بورژروازي ملي وضد امپرياليستي ايران ، در سال 1382 شمسي آغاز شد وشش سال ادامه يافت . (3)

نهضت مشروطيت پديده تاريخي هم وپيچيده اي بود كه زمينه اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي وتشكيلاتي آن به تدريج ازنيمه دوم سده هجده به وجود آمد.

وبا وجود انحراف اهداف ، موجبات پيدايي دوران ، « ايران معاصر » را فراهم آورد . (4)

سخن را با آخوندزاده ، نه به عنوان نخستين نمايشنامه نويس ملل شرق ، بلكه نخستين فرد ايراني كه به زبان مادري خود نمايشنامه نوشته است ، آغاز مي كنيم . (5)

پيشتازان : آخوند زاده وتبريزي

آخوند زاده ( 1257-1191)

« ميرزا فتحعلي آخوند زاده نمايشنامه نويس ، داستان پرداز ، منتقد مبتكر اصلاح خط والفباء وفيلسوف ونظريه پرداز ، نخستين نمايشنامه نويس تئاتر جديد ، در مشرق زمين بوده است . او به علت جدايي والدينش ازهم ، ناخواسته به قفقاز كشانده شد ، وتا آخر عمر درتفليس كاروزندگي كرد تفليس در آن هنگام مركزتبعديان آزايخواه وبه ويژه روشن فكران ورهبران نهضت « دكابريستي » بود زندگي ، آشنائي وهمدمي با انديشمندان نام آوري چون « برمانتوف ، بكي خان ، پاراتاشويلي ، اديوسكي ، آ، بستوژف ( آ ، مارلينسكي ) و آشنايي با آثار نويسندگان متفكر روس مانند « چرنيشفسكي ، گوگول ، گريبايدوف ، پوشكين ، كارامزين ، دابراليوبوف ، گرتسن ، » ونيز نويسندگان اروپا ، چشم او را به مشاهده خواب غفلت مردم شرق وبخصوص ايران ، گشود ، وشخصيت او رابه صورت انديشه ساز فلسفه « ناسيوناليسم » متجلي ساخت ، به گونه اي كه عقب ماندگي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، معيشتي وسياسي مردم ايران به عنوان انگيزه كوشش و نگارش وي در آثارش بازتاب دقيق و سيع يافت . آخوند زاده درتفليس بامحيط تئاتر به طور عملي آشنا وبر آن شد كه نمايشنامه هاي روس را براي اجراء به زبان آذربايجاني برگرداند وحتي بازيگران را آماده اجراي ترجمه ها وراهنمايي كند .