تحقیق در مورد دستگاههای تراکمی تبرید 84 ص

دانلود مستقیم «تحقیق در مورد دستگاههای تراکمی تبرید 84 ص» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از لنز 24 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 84 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اصول كار دستگاه هاي تراكمي تبريد

تمام سيستمهاي تبريد تراكمي كه جهت ايجاد سرما بكار گرفته مي‌شوند از چهار قسمت اصلي تشكيل شده اند. اين چهار قسمت عبارت است از كمپرسور – كندانسور – وسيله انبساطي (شير انبساط يا لوله موئين) اواپراتور.

عملي كه در اين چهار قسمت انجام مي شود بدين قرار است. كمپرسور وسيله اي مي باشد كه فشار گاز را در سيستم بالا مي برد و اين اختلاف فشار بين ورود و خروج گاز كمپرسور باعث حركت گاز مبرد در داخل سيستم مي شود. كندانسور وسيله اي مي باشد كه گاز خروجي از كمپرسور كه داراي دما و فشار بالا مي باشد به مايع تبديل مي كند و دماي آنرا كاهش مي دهد و وسيله انبساطي بدين صورت عمل مي كند كه مايع مبرد خروجي از كندانسور را بصورت پودر تبديل مي كند و علت امر شكستن يك مرتبه اي فشار همراه انبساط سريع گاز مي باشد، اوپراتور وسيله اي است كه پودر حاصل از وسيله انبساطي را بصورت تبخير كامل و در نتيجه گاز تبديل مي كند. در شكل گردش ماده مبرد را در يك سيستم تبريد بطور شماتيك نشان مي دهد.

با توجه به شكل گاز حاصل از اواپراتور وارد كمپرسور مي شود و بر اثر تراكم فشار آن بالا مي رود و مقداري حرارت جذب كرده در نتيجه دما آن حدودي بالا مي رود. گاز ورودي به كندانسور كه داراي دما و فشار بالا مي باشد. با تماس با محيط خنك تر، گرماي خود را پس مي دهد و بصورت مايع تحت فشار در مي آيد. اين مايع بطرف شير انبساط حركت كرده و در اينجا فشارش شكسته مي شود و بصورت پودر در مي آيد. در شير انبساط تقريباً گرماي رد و بدل نمي‌شود و فقط گاز منبسط مي شود و گاز منبسط شده در اواپراتور تبخير مي شود و گرمايي كه باعث تبخير آن مي شود از محيط خود مي گيرد. در نتيجه گاز گرم و محيط خنك مي شود و سپس دوباره به كمپرسور بر مي گردد و سيكل همچنان ادامه پيدا مي كند. چگونگي تئوري سيكل تبريد را در شكل مي توان مشاهده كرد.

تحول 1 تا 2 مرحله تراكم گاز در كمپرسور

تحول 2 تا 3 مرحله تقطير (مايع شدن) گاز در كندانسور

تحول 3 تا 4 منبسط شدن گاز در شير انبساط

تحول 4 تا 1 تبخير شدن گاز در اواپراتور

تقسيم بندي قسمتهاي سيكل تبريد از جهت فشار

يك سيكل بسته كامل تبريد مثلاً چيلر از دو مدار كم فشار و فشار بالا تشكيل شده است.

1- مدار كم فشار LOW PRESSOR SIDE

اين قسمت شامل مسير شير انبساط – اواپراتور – لوله مكش تا سر كمپرسور مي باشد.

بايد دانست فشار از شير انبساط تا كمپرسور ثابت مي باشد و باصطلاح فشار مكش يا ساكشن ناميده مي شود. چون اواپراتور مهمترين قسمت مدار ساكشن مي باشد. بيشتر اواپراتور را فشار پايين مي پندارند.

2- مدار با فشار بالا HIGH PRESSOR LINE

مدار با فشار زياد شامل لوله رانش يا خروجي كمپرسور – كندانسور – مخزن ذخيره مايع – لوله خروجي كندانسور تا قبل از شير انبساط مي باشد.

بايد يادآوري كنيم كه براي نشان دادن مقدار فشار ضعيف معمولاً گيج فشارسنج را روي لوله رانش قبل از كمپرسور و براي نشان دادن مقدار فشار قوي گيج فشارسنج را روي لوله مكش بلافاصله بعد از كمپرسور قرار مي دهند.

در شكل منطقه فشار ضعيف و قوي سيستم تبريد نشان داده شده است. همچنين در شكل دياگرام فشار در نقاط مختلف نشان داده شده است.

شرح و ساختمان قسمتهاي مختلف سيستم تبريد

1- كمپرسورها

مهمترين قسمت يك سيستم تبريد كمپرسورهاي آن مي باشد و عمل آن ايجاد اختلاف فشار و در نتيجه حركت ماده مبرد در سيستم مي‌باشد. كمپرسور در قسمت مكش يعني مدار خروجي گاز از اواپراتور توليد فشار پايين و در قسمت رانش يا خروجي گاز تا تغذيه مايع به اواپراتور توليد فشار بالا مي كند. كمپرسورها بسيار متنوع و هر كدام براي نوعي از دستگاه هاي تبريد طراحي شده اند. متداولترين