دانلود نمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی

دانلود مستقیم «دانلود نمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

دانلود نمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی

150 نمونه سوال آسیب شناسی اجتماعی همراه با پاسخ نامه

200 نمونه سوال آسیب شناسی روانی همراه با پاسخ نامه

160 نمونه سوال آزمون روانی همراه با پاسخ نامه

200 نمونه سوال روانشناسی رشد  همراه با پاسخ نامه

150 نمونه سوال روانشناسی سلامت همراه با پاسخ نامه

150 نمونه سوال شیوه های اصلاح و تعییر رفتار همراه با پاسخ نامه

90 نمونه سوال توان بخشی بدون پاسخ نامه