راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

دانلود مستقیم «راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از لنز 24 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مقدمهصرفه جويي از مسائلي است که دين اسلام و ساير اديان بزرگ الهي به آن تأکيد و توجه ويژه داشته اند. اسراف مذموم و موجب از بين رفتن نعمت هاي الهي است. بر اسراف دو حالت مترتب است: اسراف آگاهانه و اسراف ناآگاهانه. در مورد اول گناه وعقوبت دنيوي و اخروي بر مسرف جاري خواهد شد، اما در مورد دوم کيفر به دست اندرکاران جامعه برمي گردد، که زمينه آگاهي و آموزش لازم را فراهم نکرده اند. در راستاي اين بينش باور داريم که عدم صرفه جويي در مصرف انرژي چه زيان بزرگي براي مملکت دارد.با محدودشدن استفاده از سوخت هاي فسيلي دو سناريو براي آينده مصرف انرژي قابل پيش بيني است:• استفاده از منابع انرژي طبيعي و تجديدپذيري مثل انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، باد، امواج دريايي و غيره که امروزه اذهان انديشمندان را به سختي در مورد فوايد، مضار و اقتصادي بودن آن مشغول کرده است. در اين معنا سؤالي که به ذهن متبادر مي گردد آن که، آيا مي توان استفاده از چنين منابع لايزالي را ارزان و عمومي کرد؟ • سناريو دوم استفاده از منابع هسته اي است. اگر چه امکان محدودي است و به خوبي معلوم نيست که ميزان استفاده از آن تا چه اندازه باشد، ليکن تا ساليان طولاني قابليت تأمين انرژي را دارد. هر دو سناريو نگراني هايي در پي دارند. انتخاب گزينه مناسب در جهت توليد انرژي و رفع مشکلات مصرف به نحوي که بنيانهاي زيستي را دچار عدم سلامت زندگي انساني، حيواني و گياهي نکنند، کاري سهل و هم ممتنع است.بي ترديد دنيا با بحران عظيم زيست محيطي مواجه است. افزايش جمعيت، نحوه استفاده غلط از دستاوردهاي تکنولوژيکي، عدم تقسيم عادلانه ثروت و منابع در ايجاد اين بحران سهيم هستند. در اين ميان وظيفه متخصصين و مراکز دانشگاهي در ايفاي نقش مثبت خود روز به روز سنگين تر از گذشته شده است. با قبول چنين مسأله اي نگراني ما براي فراهم نمودن و مصرف انرژي هوده است. نگراني براي دو پهلوي يک مسأله:• توليد انرژي • مصرف انرژي به همان اندازه که توليد مهم است مصرف نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. مصرف بي رويه انرژي، نظم و تعادل اکوسيستم را بهم مي زند، آب و هوا را تغيير مي دهد و ميزان گازهاي گلخانه اي تا به حدي افزايش مي يابند که ممکن است سيستم انساني را به نابودي بکشد.نقش معماري و شهرسازي در حل بحرانمعماري و شهرسازي از ضروريات زندگي جمعي و متکي به تعادل نظام عمومي جامعه است. در عين حال هر دو در تغيير و تحول چنين تعادلي که تکيه بر آن دارند موثر هستند. مي پذيريم معماري و شهرسازي نمي توانند جوابگو و التيام بخش همه ي دردهاي جامعه انساني باشد، اما بدون شک سهم عمده و بسزايي در درمان آلام جامعه دارند. امروزه صنعتي شدن، اين دو را تحت تأثير خود قرار داده، وظيفه مندي واقعي را از آن ها سلب نموده و از خصوصيات هنري، مذهبي، بومي و موافق با شرايط جغرافيايي و محيطي دور کرده است. از نقطه نظر مصرف انرژي، در ايران بيش از 40 درصد از مصرف مربوط به ساختمانها، 25 درصد مربوط به صنعت، 22 درصد به حمل و نقل و يک درصد مربوط به ساير بخش ها است. اگر طراحي ساختمان منطبق با صرفه جويي انرژي صورت گيرد و بناهاي موجود مرمت گردند، در آن صورت ساليانه مي توان حداقل 40 درصد از مصرف انرژي مربوط به بخش ساختمان که معادل 8/14 درصد از کل انرژي مصرفي کشوراست را صرفه جويي نمود. هزينه ساليانه هر متر مربع مصرف آن مي تواند به يک پانزدهم زماني که ساختمان خوب طراحي نگردد تقليل يابد. اين مطلب بيان کننده حقيقتي است که بار تخصصي معماران را سنگين مي کند. از طرفي ديگر تأثير طراحي درست شهر بر عملکرد ساختمان ها قطعي است. ايجاد سايه، تهويه مناسب، اجازه ورود يا عدم ورود جريان هوا به داخل شهر، توجه کافي به طراحي جداره ها و لبه ها، توجه به جهت و لايه بندي، برش هاي ضربدري، توپوگرافي، تراکم مناسب و ايجاد فضاهاي باز شهري از وظايفي است که شهرساز بايد در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي و امکان توليد انرژي از طريق منابع تجديدپذير را انجام دهد.اگر چنين بشود به ميزان قابل توجهي آلودگي محيط زيست وانتشار گازهاي گلخانه اي مثل گاز دي اکسيد کربن نيز در سطح شهر کم مي شوند.نقش مراکز تحقيقاتي و آموزشييکي از مهمترين عوامل مؤثر در پيشرفت جوامع، توجه به پژوهش و تحقيق به کمک برون دادهايي چون ارائه مقالات در سمينارهاي داخلي و خارجي و نشريات علمي – پژوهشي نمايه شده داخلي و خارجي، ارائه کتاب به صورت تأليف و ترجمه، تدوين طرح هاي تحقيقاتي به ويژه تحقيقات بنيادي و کاربردي و نشست هاي تخصصي مي باشد. انجام چنين وظيفه سنگيني به عهده دانشگاه هاست. از مطالعه سير تکامل کشورهاي پيشرفته در مي يابيم، آن دسته از جوامعي که زمينه و بستر مساعد تحقيق و پژوهش را در مراکز دانشگاهي خود به وجود آورده اند، مدارج ترقي و بالندگي را در زمان کوتاهي سپري کرده اند.