مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

دانلود مستقیم «مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری با عنوان مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در قالب ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* تعاریف و اشکال ترکیب

* انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی

* مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

* جایگاه قانونی موضوع در ایران

* چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی

* پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات

* منابع