نظریه های (بینش ) جامعه شناسی (2)

دانلود مستقیم «نظریه های (بینش ) جامعه شناسی (2)» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

نظریه های (بینش ) جامعه شناسی (2)

این جزوه شامل نظریات نظریه پردازان زیر است؛ تالکوت پارسونز، پیتربرگر، رندل کالینز، پیتر برگر و لاکمن، سی رایت میلز، پیتر بلو، رابرت بلا، یورگن هابرماس، استوارت هال، آنتونی گیدنز و پیر بوردیو. تعداد صفحات:31