پايان نامه جامعه شناسي

دانلود مستقیم «پايان نامه جامعه شناسي» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

پايان نامه جامعه شناسي

چكيده

نقد جامعه‌شناسي برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر مي‌آيد، تنها بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره نيست و برخلاف بسياري مكاتب ديگر نمي‌توان يك مقطع معين تاريخي و يك محدوده‌ي مشخص جغرافيايي و فرهنگي براي آن درنظر گرفت. بلكه در طول سال‌ها افت و خيزهاي فراواني را پشت سرگذاشته و با جريان‌هاي بسيار در پيوسته است.

يكي از مهم‌ترين اين جريان‌ها كه پيوندي گسست‌ناپذير با جامعه‌شناسي دارد، نقد فمنيستي است. بسياري از منتقدان، فمنيسم را شاخه‌اي از نقد جامعه‌شناسي مي‌دانند كه در آن به جامعه از رهگذر امكانات و شرايطي مي‌نگرد كه همواره از زنان دريغ داشته شده است.

اين رساله ابتدا به معرفي مشروح رويكرد جامعه‌شناسي مي‌پردازد و ويژگي‌هاي اصلي آن را جست و جو مي‌كند و مهم‌ترين گرايش‌هاي اين گونه‌ي نقد ادبي را معرفي مي‌كند. فصل دوم رمان سووشون را براساس شيوه‌هاي اين رويكرد تحليل مي‌كند و مناسبات سووشون را با جامعه‌اي كه در آن شكل گرفته و نيز جامعه‌اي كه روايتش مي‌كند مورد كنكاش قرار مي‌دهد. در فصل سوم از رويكرد فمنيستي و نقد ادبي سخن مي‌رود و در فصل پاياني سووشون از چشم‌انداز اين رويكرد نوآيين و در حال شكل‌گيري بررسي مي‌شود.

 

تعداد صفحات 325  word

 

فصل اول

معرفي رويكرد جامعه‌شناسي

پيوندهاي جامعه و ادبيات در نگاه نخستين

چشم‌انداز تاريخي جامعه‌شناسي ادبيات

هنر و جامعه: همزادان ديروز

پيشينه‌ی گره خوردگي مطالعات ادبي با مسائل اجتماعي

تكوين و تكامل جامعه‌شناسي ادبيات

جامعه و نويسنده

سه شخصيت شاخص در نقد جامعه‌شناسي

فصل دوم

نقد جامعه شناختي سووشون

بخش اول: سووشون در نخستين ديدار

بخش دوم: روايتي پويان از جامعه‌اي در حال گذار و دگرگوني

بخش سوم: تأمل و داوري راوي در روايت جامعه
بخش چهارم: تأمل در نسبت رمان و جامعه

فصل سوم

معرفي رويكرد فمنيسم

فمنيسم‌ در قلمرو نقد ادبي‌

 بخش‌ بندي‌ نقد فمنيستي‌

فصل چهارم

نقد فمنيستي سووشون

روايت زنانه

روايت نقادانه