پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

دانلود مستقیم «پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

 

 

 

 

 

 

 

مقاله مدیریت با عنوان  پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* مراحل اصلي اين پروژه به‌صورت زير تعريف شده است

* موقعيت استراتژيك و فرضيات اوليه‌ي پروژه

* ريسك و عدم قطعيت

* پيش‌بيني مصرف برق

* پروژه‌هاي عظيم صنعتي

* پروفايل تقاضاي برق

* مديريت مصرف

* مقدمه

* اهداف مطالعه

* ساختن يك مدل چندمنطقه‌اي TIMES براي منطقه SADC

* پارامتر اقتصاد و جمعيت

* پيش‌بيني تقاضا

* منابع اوليه انرژي

* بخش الكتريسته

* سناريوهاي تعريف‌شده

* سناريو حالت پايه