دسته: سورس

قالب زیبای پاورپوینت آماده برای ارائه مطالب(شکیل) (آماده برای ارائه سمینار،پایان نامه،کنفرانس و….)

دانلود مستقیم «قالب زیبای پاورپوینت آماده برای ارائه مطالب(شکیل) (آماده برای ارائه سمینار،پایان نامه،کنفرانس و….)» | دسته «برنامه نویسی ، سورس ، پروژه» | دریافت فایل از لنز 24 |

مشاهده مطلب

به کمک ماکروها برنامه بنویسید که مقدار X را که حداکثر دورقمی است از ورودی دریافت کرده و مقدار Y را برحسب معادله زیر محاسبه نموده و در خروجی چاپ کند. ( Y= -6x^2+2x-12)

دانلود مستقیم «به کمک ماکروها برنامه بنویسید که مقدار X را که حداکثر دورقمی است از ورودی دریافت کرده و مقدار Y را برحسب معادله زیر محاسبه نموده و در

مشاهده مطلب