دسته: علوم انسانی

بررسی رابطه بین انواع سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ؟؟؟؟؟؟

دانلود مستقیم «بررسی رابطه بین انواع سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ؟؟؟؟؟؟» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

مشاهده مطلب

دانلود پاورپوینت فرایند کارمندیابی ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

دانلود مستقیم «دانلود پاورپوینت فرایند کارمندیابی ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 | دانلود پاورپوینت فرایند کارمندیابی

مشاهده مطلب

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با عنوان:استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های CRM

دانلود مستقیم «دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با عنوان:استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های CRM» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز

مشاهده مطلب

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت با عنوان:بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

دانلود مستقیم «دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت با عنوان:بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 | دانلود مقاله

مشاهده مطلب